петък, септември 13, 2013

Проект за европейски Регламент, застрашаващ неутралността на мрежата

В сряда, 11.09, е публикуван проект за Регламент, с който се цели постигане на единен европейски телеком пазар и се предвиждат изменения в основните телеком директиви. Освен това проектът касае и друг важен въпрос – този за неутралността на мрежата, като по-скоро подкопава тази идея, отколкото я защитава. Тук трябва да се спомене, че регламентите са задължителни и се прилагат директно във всички държави-членки в Европейския съюз със сила по-голяма от тази на националните закони. 

С проекта се предвижда възможност за: 

1. Уговаряне на качеството на услугата (интернет) за различни видове съдържание (по-високо за видео например), доколкото това не накърнява съществено общото качество на интернет услугата (т. 50 от преамбюла и чл. 23, т. 2); тази възможност за уговаряне се води “special service”, за която изискването е да не се ползва „широко“ вместо услугата „достъп до интернет“ – като цяло доста хлъзгава уредба; 

2. Блокиране, забавяне и дискриминиране на трафик. Тези дейности са по принцип забранени с проекта, но от забраната са предвидени редица изключения (за случаи, в които се налага прилагане на "reasonable traffic management measures" - вж. по-долу как е дефинирано това), включително такива, които според мен отварят врата за налагане на задължения на интернет доставчиците за филтриране/блокиране на сайтове от държавата, за филтриране на спам от страна на интернет доставчика по искане на потребителя и други. 
Ето изключенията: 

Reasonable traffic management measures shall be transparent, non-discriminatory, proportionate and necessary to: 

- implement a legislative provision or a court order, or prevent or impede serious crimes

- preserve the integrity and security of the network, services provided via this network, and the end-users' terminals; 

- prevent the transmission of unsolicited communications to end-users who have given their prior consent to such restrictive measures

- minimise the effects of temporary or exceptional network congestion provided that equivalent types of traffic are treated equally. 

Предлаганата уредба лесно може да доведе до това големите и богати доставчици на съдържание да си закупуват по-качествен пренос на трафика от и към техните сайтове до крайните потребители, а сайтовете на малките и новонавлизащи доставчици на съдържание, които не могат да си позволят да си плащат за това, да се отварят бавно при потребителите и съответно по-малко да се харесват и ползват и по-трудно да се развиват. Последното би се отнасяло и за лични сайтове, блогове проекти на физически лица. 

Срещу проекта са получени негативни становища от редица дирекции на Европейската комисия и от правозащитни организации, които смятат, че с него се създават сериозни предпоставки за ограничаване на възможностите на нови доставчици на съдържание да навлизат на пазара и възможността на самите потребители да осъществяват достъп до и да споделят съдържание. 

Ето и малко линкове по темата: 

http://www.edri.org/files/10092013-Opinion-DGJust.pdf - негативно становище от дирекция "Правосъдие" на Европейската комисия

Няма коментари:

Публикуване на коментар