четвъртък, февруари 23, 2012

Yet another пост на тема интернет филтриране

Тези дни станахме свидетели на доста вълнения около подписването на и оттеглянето от АСТА. Неясно и твърде широко формулираните текстове на международното споразумение даваха възможност за какви ли не, често дори абсурдни, тълкувания и по-лошото - създаваха потенциална възможност за въвеждане на ограничителни разпоредби във вътрешното законодателство под претекст, че с тях се изпълнява АСТА.

През цялото време докато се пенехме за АСТА обаче на страницата на Народното събрание вися следният проект за нов Закон за хазарта: http://parliament.bg/bills/41/102-01-65.pdf.

Ако отворите линка и скролнете до чл. 22, ал. 1, т. 13 от законопроекта (стр. 15 горе), ще видите, че в него съвсем ясно и далеч не хипотетично пише, че Държавната комисия по хазарта ще може да прави следното:

"13. взема решения за филтриране на сайтове, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по този закон, както и за ограничаване достъпа на интернет потребители до такива сайтове;"

В работния текст, който в момента се обсъжда в парламентарната комисия, занимаваща се със законопроекта, и който по всяка вероятност ще замине за гласуване в пленарна зала, присъства и текст, с който допълнително се уточнява, че това филтриране трябва да се извършва от интернет доставчиците, които всеки ден трябва да проверяват списък със забранени сайтове, който ще се публикува на сайта на Държавната комисия по хазарта, и да ги филтрират.

Кратко и ясно. И тревожно. Защото (нека IT-тата да ме поправят, ако греша) за да бъде филтриран какъвто и да е трафик, преминаващ през мрежата на интернет доставчик, на практика трябва да бъде проверен всеки един пакет данни изпратен от или към всеки един потребител. Съответно, като се установи след тази проверка, че е насочен от или към сайт от забранения списък - да не се позволи достигането му до целта.

А това до задължението тази информация, от която става ясно какви сайтове посещава всеки от нас, да бъде записвана и предоставяна при поискване от МВР има само една крачка... Само на мен ли започва да ми звучи тревожно?

И тази мярка се предвижда, за да бъде ограничен достъпа до сайтове за хазарт, които не искат да се регистрират в България. Цел, която несъмнено има смисъл, но предвидената за нея мярка някак надвишава всякаква идея за пропорционалност...


На фона на тази мярка следващата ми мисъл е - a кое ще е следващото нещо, за което филтрирането ще се окаже "подходяща" мярка?

И след като веднъж интернет доставчиците бъдат задължени да филтрират трафика на потребителите си, дали няма да се приеме за лесно и удобно да им се казва да филтрират и всякакви други сайтове по всякакви други поводи, с което неутралността на мрежата да се превърне в добро пожелание?

Или да записват и предоставят информация за това кой е искал да посети забранените сайтове и въобще какво е правил в интернет?

И не е ли това доста по-тревожно и застрашаващо за свободата в интернет дори от АСТА?

И не е ли повод за нов протест пред управляващите, които явно не схващат, че протестът на 11 февруари не беше "срещу АСТА", а беше "за свободата" и против възможността за следене и филтриране под какво и да било форма?


(Освен това, по мое скромно мнение задължението за филтриране би противоречало на поне няколко директиви (най-вече на чл. 15 от Директива 2000/31) и съдебната практика на Съда на ЕС от последните месеци (тук и тук), но това е вече по-скучно.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар